Våben - Sønderborg Lufthavn
LÆS INFORMATION

Husk at tage følgende papirer med:

Jagtgevær: Gyldigt jagttegn

Jagtriffel: Gyldigt jagttegn og våbentilladelse

Sportsvåben: Gyldigt medlemskort til skytteforening, samt bæretilladelse.

VÅBEN

Hvis du ønsker at tage våben med til for eksempel jagt eller sport, er der nogle sikkerhedsregler, der skal overholdes. Hvis det kan lade sig gøre, skal våbnet være adskilt og bundstykket pakket for sig. Har du ammunition med, skal det ligeledes være pakket for sig, og hverken våben eller ammunition må medbringes i håndbagagen. Du må maksimalt medbringe 5 kg ammunition, og det skal være pakket i originale kasser.

I EU-land

Rejser du til et andet EU-land, skal du også medbringe et EU-våbenpas. Ved rejse til lande uden for EU skal du forevise våbendeklaration.

Da vores lufthavnspersonale skal gennemgå papirerne og kontrollere våbnet, er det nødvendigt at møde til check-in 1 time før afgang.

Du kan læse mere om våben og ammunition om bord på fly på trafikstyrelsensens hjemmeside.