Handicapservice - Sønderborg Lufthavn
Læs information

HANDICAPSERVICE

Det er vigtigt for os, at handicappede og bevægelseshæmmede har fri og nem adgang til Sønderborg Lufthavns faciliteter. 

Lufthavnen efterlever derfor de krav, som EU-forordningen nr. 1107 stiller. Forordningen trådte i kraft i juli 2008 og sikrer, at passagerer med handicap har samme rettigheder på flyrejser som alle andre passagerer.

PARKERINGSPLADSER

Sønderborg Lufthavn har etableret specielle parkeringspladser til invalidekøretøjer tæt på indgangen til terminalen.

Handicap P-pladserne er udpeget som møde/afhentningssted, så det er nemt at komme ind og ud. Hvis du eller et familiemedlem har behov for assistance, kan du/I kontakte lufthavnens personale på tlf.: +45 74 42 21 30.

Telefonnummeret fremgår også af skilte på parkeringspladserne.

TERMINALBYGNING

Det er nemt at orientere sig i lufthavnsterminalen.

Når rejsende nærmer sig glasskydedørene, forbliver dørene åbne for sikre, at også langsomt gående eller kørestolsbrugere uhindret kan benytte hovedindgangen.

Lufthavnen har naturligvis let tilgængelige toiletter, som er særligt indrettet til kørestolsbrugere.

Vi stiller desuden kørestole til rådighed for vores rejsende.

OP-OG NEDBÆRING

Lufthavnen råder over specielt løfteudstyr. Der er altid personale til stede, der er specialtrænede i at hjælpe handicappede og bevægelseshæmmede passagerer.

Du bestiller assistance samtidig med, at du booker din billet. Har du ikke booket assistance i den forbindelse, bedes du kontakte Alsie Express  senest 48 timer inden afrejse. 

SECURITY

Handicappede og bevægelseshæmmede rejsende skal i lighed med øvrige passagerer gennemgå et sikkerhedscheck. Security-personalet uddannes løbende i at foretage sikkerhedscheck på en måde, som tager hensyn til passagererne og samtidig tilgodeser flysikkerheden.