Privatlivspolitik - Sønderborg Lufthavn

Privatlivspoltik

1.

INDLEDNING

Beskyttelse af personlige oplysninger har høj prioritet hos Sønderborg Lufthavn A/S (herefter ”Sønderborg Lufthavn”). Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan Sønderborg Lufthavn behandler dine personlige oplysninger.

Sønderborg Lufthavn er i det følgende omtalt ”vi” eller ”os”.

 

Sønderborg Lufthavn er den dataansvarlige

Sønderborg Lufthavn

CVR-nr.: 41044861

Lufthavnsvej 1

6400 Sønderborg

Telefon: +45 7442 2130

E-mail: post@sonderborg-lufthavn.dk

Sønderborg Lufthavn er dataansvarlig. Hvis du ønsker at bruge dine rettigheder – som beskrevet nedenfor – eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sønderborg Lufthavn på telefon +45 7442 2130 eller via e-mail post@sonderborg-lufthavn.dk.

 

Vores behandlingsaktiviteter
Nedenfor kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi behandler til hvilke formål og med hvilke behandlingsgrundlag alt afhængigt af formålet:

 

Formålene med behandlingerne
Sønderborg Lufthavn indsamler og behandler dine personoplysninger til brug for:

  • Jobrekruttering
  • Tv-overvågning
  • Service ved særlige behov
  • Udstedelse af gæstekort
  • Udstedelse af ID kort
  • Arrangementer afholdt af Sønderborg Lufthavn

Databeskyttelsesforordningen er i det følgende omtalt som ”forordningen” og Databeskyttelsesloven som ”loven”.

2.

JOBREKRUTTERING

Formål
Formålet med vores behandling af oplysningerne er at besætte opslåede eller fremtidige stillinger hos os.

Registrerede
Vi behandler oplysninger om jobansøgere og eventuelle referencer, som du måtte opgive.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler almindelige personoplysninger, som fremsendes af dig, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, samt øvrige oplysninger i ansøgning, cv, referencer, karakterudskrifter, billeder og øvrige bilag.

Vi har som udgangspunkt ikke behov for at behandle fortrolige eller følsomme personoplysninger (fx CPR nr. eller helbredsoplysninger), hvorfor vi anmoder om, at disse oplysninger ikke sendes til os.

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i forordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi har en legitim interesse i at vurdere dig som kandidat og besætte stillingen med en passende kandidat.

Vi kan endvidere behandle personoplysninger om dig på baggrund af artikel 6, stk. 1, litra a, hvis du har givet dit samtykke til indhentning af referencer eller til fremtidig kontakt med henblik på en mulig senere ansættelse. Forinden disse behandlinger vil vi altid indhente dit samtykke.

I tilfælde af at vi modtager personoplysninger, som en ansøger på eget initiativ overlader til os, anses disse for modtaget med ansøgerens samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 3.

Vi kan endvidere behandle oplysningerne med hjemmel i forordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig for, at vi eventuelt kan indgå en ansættelseskontrakt med dig.

Tidsrum for opbevaring
Vi behandler dine oplysninger indtil rekrutteringsprocessen er afsluttet.

Under alle omstændigheder sletter vi dog dine oplysninger senest seks måneder efter, at vi har modtaget din ansøgning, medmindre vi konkret vurderer, at der er særlige forhold, der kræver en kortere eller længere tids opbevaring, eller i tilfælde af, at du har givet samtykke til, at vi opbevarer dem i længere tid fx i forbindelse med besættelse af andre eller fremtidige stillinger.

Såfremt du bliver ansat, vil dine oplysninger overgå til vores personalesystem.

Modtagere
Vi behandler alle dine personoplysninger fortroligt og det er således kun de medarbejdere, som er involveret i rekrutteringsprocessen, der har adgang til dine oplysninger.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, men vi kan i visse tilfælde overlade dem til vores samarbejdspartnere i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Vi sørger i så fald for at indgå de nødvendige aftaler for bl.a. at sikre, at personoplysningerne behandles sikkert og forsvarligt i henhold til de forpligtelser, der følger af databeskyttelsesforordningen.

Som udgangspunkt overfører eller overlader vi ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS. I tilfælde af, at der sker en overførsel eller en overladelse til lande uden for EU/EØS, sker dette på baggrund af Europa-Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse også kendt som EU’s standardkontrakter.

Hvor dine personoplysninger stammer fra
Udover de oplysninger, som du selv taster ind, kan vi i forbindelse med udvælgelsesprocessen søge efter relevante offentliggjorte informationer på internettet, herunder LinkedIn og Facebook.

3.

TV-OVERVÅGNING

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Sønderborg Lufthavn, skal du rette henvendelse på post@sonderborg-lufthavn.dk eller telefon 74 42 21 30. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

4.

SERVICE VED SÆRLIGE BEHOV

Formål
Vi modtager som lufthavn meddelelse fra flyselskaber om ankomne passagerer med behov for PRM-assistance. I den forbindelse faciliterer vi hjælp til passagerer, der har brug for særlig flyassistance. For at kunne yde denne service, er det nødvendigt for os at behandle oplysninger om dig, som vi modtager fra flyselskaber.

Registrerede
Vi behandler oplysninger om personer, der benytter sig af vores særlige flyassistance.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler almindelige personoplysninger i form af fulde navn. For at kunne afdække dine behov, klassificeres dit behov for flyassistance ud fra en række kategorier, som vi modtager fra flyselskaber. Ud fra visse af kategorierne kan der udledes følsomme personoplysninger, særligt helbredsoplysninger såsom en specifik fysisk begrænsning.

Behandlingsgrundlag
Vores behandlingsgrundlag for almindelige personoplysninger om dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, mens oplysninger af følsom karakter i form af helbredsoplysninger behandles med hjemmel i forordningens artikel 9, stk. 2, litra f, idet behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde vores juridiske forpligtelser efter EU’s PRM-forordning.

Tidsrum for opbevaring
Oplysningerne opbevares i 5 dage, hvorefter de anonymiseres.

Modtagere
Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger, idet oplysningerne fra vores side kun er relevante i forbindelse med vores service.

Hvor dine personoplysninger stammer fra
Vi modtager dine oplysninger fra det flyselskab, du har booket din flybillet igennem.

5.

UDSTEDELSE AF GÆSTEKORT

Formål
For at kunne færdes på lokationen, fx i forbindelse med rundvisninger eller udførelse af en konsulentopgave, kan det være nødvendigt at få udstedt gæstekort. I den forbindelse har vi brug for en række oplysninger for at kunne dokumentere, hvem der har adgang til faciliteterne.

Registrerede
Vi behandler oplysninger om personer, der får udstedt et gæstekort for at kunne færdes på vores lokation.

Kategorier af personoplysninger
Udstedelse af gæstekort kræver indsamling af almindelige personoplysninger såsom dit fulde navn og dit telefonnummer samt fødselsdato. Ved udlevering af gæstekort fremvises billedlegitimation, men oplysninger fra legitimationen behandles ikke i databeskyttelsesretlig forstand.

Behandlingsgrundlag
Udstedelse af gæstekort kræver indsamling af almindelige personoplysninger såsom dit fulde navn og dit telefonnummer med hjemmel i forordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne dokumentere, hvem der har adgang til vores faciliteter.

Tidsrum for opbevaring
Oplysninger opbevares som udgangspunkt i 12 måneder og slettes herefter automatisk. Vi vurderer endvidere, om der er særlige forhold, der kræver en kortere eller længere tids opbevaring.

Modtagere
Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger i forbindelse med udstedelse af gæstekort, idet oplysningerne alene er indsamlet med det formål at udstede gæstekort til vores lokationer.

Hvor dine personoplysninger stammer fra
Vi modtager dine personoplysninger fra dig i en elektronisk formular i forbindelse med udstedelsen af gæstekortet.

6.

UDSTEDELSE AF ID-KORT

Formål
Vi behandler personoplysninger for at kunne udstede ID-kort til personer, der har brug for at færdes på lokationen i forbindelse med rejser, arbejde, træning eller information/uddannelse. Udstedelse af ID-kort har til formål at kunne sikre integriteten og sikkerheden på vores lokationer ved at kunne verificere den pågældendes identitet.

Registrerede
Vi behandler oplysninger om vores ID-kort holdere, der får udstedt et ID-kort for at kunne færdes på vores lokation. Disse personer kan fx være passagerer, autoriserede eskorte, besætning, redningsberedskab, entreprenører mv.

Kategorier af personoplysninger
Udstedelse af ID-kort kræver indsamling af almindelige personoplysninger såsom dit fulde navn, din e-mail, dit telefonnummer, din arbejdsplads, din stilling/arbejdstitel samt et billede.

Vi behandler ligeledes fortrolige personoplysninger, idet vi indsamler oplysninger fra dit pas og/eller kørekort, hvori der fremgår CPR-nummer, og fordi vi indhenter din straffeattest fra Politiet og derved eventuelle oplysninger om strafbare forhold.

Behandlingsgrundlag
Behandling af dine personoplysninger i forbindelse med udstedelse af ID-kort sker med hjemmel i forordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse i at sikre integriteten og sikkerheden på vores lokationer.

Af fortrolige personoplysninger behandles dit pas og/eller kørekort, og derved CPR-nummer, for at sikre din identitet med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3, idet behandlingen er afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation af dig. Desuden behandles oplysninger om eventuelle strafbare forhold med hjemmel i databeskyttelseslovens § 8, stk. 2, jf. forordningens artikel 10.

Tidsrum for opbevaring
Vi opbevarer oplysningerne, så længe vi har et sagligt behov for behandlingen, i dette tilfælde indtil dit ID-kort udløber eller bliver deaktiveret. Vi vurderer endvidere, om der er særlige forhold, der kræver en kortere eller længere opbevaringsperiode.

Modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til Politiet i forbindelse med udstedelse af ID-kort, idet vi skal fremsende dit navn, CPR-nummer mv. for at kunne anmode om udlevering af straffeattest.

Hvor dine personoplysninger stammer fra
Udover personoplysningerne vi modtager fra dig, modtager vi oplysninger fra Politiet om dine eventuelle strafbare forhold ved en straffeattest.

7.

ARRANGEMENTER AFHOLDT AF SØNDERBORG LUFTHAVN

Formål
Vi indsamler og behandler dine personoplysninger med henblik på at administrere afholdelsen af diverse kurser, herunder administration af deltagere, udsendelse af invitationer og deltagerlister samt facilitering og afvikling af kurser.

Registrerede
Vi behandler oplysninger om personer, der deltager i vores arrangementer.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, titel, organisation, telefonnummer og e-mailadresse.

Behandlingsgrundlag
Når du inviteres til et fagligt arrangement hos Sønderborg Lufthavn, gør vi det ud fra vores fælles legitime interesse, jf. forordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Du har til enhver tid mulighed for at frabede dig flere invitationer ved at besvare invitationen pr. mail ved at skrive ”frameld”.

Såfremt du vælger at deltage til arrangementet, er behandlingen nødvendig for, at vi kan opfylde en kontrakt/aftale med dig om deltagelse i arrangementet, jf. forordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Tidsrum for opbevaring
Vi opbevarer oplysningerne, så længe vi har et sagligt behov for behandlingen. Vi vurderer endvidere, om der er særlige forhold, der kræver en kortere eller længere tids opbevaring.

Modtagere
Som udgangspunkt videregiver vi ikke dine personoplysninger. Vi kan dele deltagerlisten med de øvrige deltagere, som er tilmeldt arrangementet. Af deltagerlisten vil der alene fremgå personoplysninger som navn, e-mailadresse, organisation og stillingsbetegnelse.
Såfremt du ikke ønsker, at dine personoplysninger ikke skal fremgå af deltagerlisten, bedes du venligst rette henvendelse til os.

Som udgangspunkt overfører eller overlader vi ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS. I tilfælde af, at der sker en overførsel eller en overladelse til lande uden for EU/EØS, sker dette på baggrund af Europa-Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse, også kendt som EU’s standardkontrakter.

Hvor dine personoplysninger stammer fra
Dine personoplysninger stammer enten fra dig selv eller din arbejdsplads.

8.

ANDRE AKTØRER

Der er en række selvstændige aktører i lufthavnen, herunder flyselskaber, groundhandlingsselskaber, og andre serviceleverandører. Disse er alle hver især selvstændige dataansvarlige, og Sønderborg Lufthavn er ikke ansvarlig for disse selvstændige aktørers evt. behandling af personoplysninger. Vi anbefaler, at du gør dig bekendt med de forskellige aktørers behandling af personoplysninger ved at kontakte dem.

9.

DINE RETTIGHEDER

Retten til indsigt
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig.

Retten til at få berigtiget data
Du har ret til at anmode om at få dine personoplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.

Retten til at få slettet data
Du har i visse tilfælde ret til at få slettet de personoplysninger om dig, som vi behandler.

Hvis du beder om at få slettet personoplysninger, som relaterer sig til fx en igangværende jobansøgning, skal du vide, at vi ikke vil have mulighed for at behandle ansøgningen. Det samme gør sig gældende, hvis du trækker dit samtykke tilbage.

Retten til at få begrænset behandling af data
Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger. Sønderborg Lufthavn foretager ikke automatisk behandling af personoplysninger i forbindelse med behandling af ansøgninger (profilering).

Retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af data
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, der er baseret på vores retmæssige interesser. Vi fortsætter ikke med at bruge dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine interesser og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som foretages på baggrund af interesseafvejningsreglen.

Retten til at overføre data
Du kan også kontakte os, hvis du vil høre om dine muligheder for dataportabilitet.

Retten til at tilbagekalde dit samtykke
Hvis du har givet samtykke til en behandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Sønderborg Lufthavn.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

10.

KLAGE

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte os på post@sonderborg-lufthavn.dk. Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over vores behandling af personoplysninger om dig. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside https://datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet.

11.

OPDATERING AF VORES DATABESKYTTELSESPOLITIK

Vi passer godt på dine personoplysninger, og derfor kan der være behov for, at vi opdaterer denne databeskyttelsespolitik.

Privatlivspolitikken er senest opdateret februar 2023.