René har sikret lufthavnen økonomisk og miljømæssig gevinst
rene-har-sikret-lufthavnen-oekonomisk-og-miljoemaessig-gevinst-thumbnail
Nyheder

René har sikret lufthavnen økonomisk og miljømæssig gevinst

Et åbent sikkerhedsbassin under Sønderborg Lufthavns brændstoftanke opsamler regnvand, som i dag pumpes ud i kloakken. René Brodersen har løsningen, der muliggør besparelse af vandværksvand i Sønderborg Lufthavn. Som et led i sin efteruddannelse til lufthavnsoperatør beskrev han i et lean projekt, hvorledes regnvandsressourcen kan opsamles, lagres og bruges som slukningsvand på køretøjerne.

Hverdagen for lufthavnsmedarbejderne i Sønderborg Lufthavn er alsidig. Her arbejder 16 mand på skift både i Brand og Redning, i Security og som Ground Personnel på airside. Det er dagens flyveprogram, der sætter dagsordenen, og det giver en helt unik og varieret hverdag, som René Brodersen holder meget af.

”Vores lufthavn er en helt anden end for eksempel Billund Lufthavn. Som Lufthavnsmedarbejder i Sønderborg er du hele tiden på skiftende arbejdsopgaver, og vi har alle sammen forskellige roller i løbet af bare én ruteafgang. Det er en rigtig kanon arbejdsdag, synes jeg”, siger René Brodersen.

Da COVID-19 gjorde sit indtog, blev dagene betydelig mere stille i Sønderborg Lufthavn. Derfor tilbød lufthavnsledelsen at sende medarbejderne på efteruddannelse. Det tilbud tog René Brodersen i mod. I perioden september 2020 – august 2022 uddannede René Brodersen sig til Lufthavnsoperatør, den første og eneste af sin slags i Sønderborg Lufthavn.

I løbet af uddannelsen var René Brodersen løbende på skoleophold ved EUC Lillebælt, hvorfra uddannelsen udbydes. Det var dog ikke tiden på skolebænken, der fik pæren til at lyse hos René Brodersen. Spildet af regnvand fra lufthavnens sikkerhedsbassin pinte René Brodersen længe forinden. I stedet fik han, i forbindelse med et lean projekt på et af uddannelsens sidste trin, mulighed for at dedikere opgaven særlig tid og tanke.

”Nogle måneder inde i uddannelsen blev brændstofstypen avgas utidssvarende, og Shell valgte derfor at nedlægge en underjordisk tank i lufthavnen. Jeg øjnede hurtigt mulighed for at spare udgifter til reetablering af området omkring tanken, ved i stedet at bruge den til opsamling af vores regnvand. Tilfældet ville, at jeg nu også havde et godt emne til mit lean projekt”, siger René Brodersen.

 

 

Til baggrund for projektet indsamlede René Brodersen nedbørsdata og forbrug af vandværksvand fra lufthavnen de sidste fire år. Dataene holdt han op imod mængden af mulig opsamling af regnvand, og det lykkedes at opsætte et fordelagtigt regnestykke. I projektafhandlingen beskrev René Brodersen, hvorledes lufthavnen kunne opnå besparelser på vandværksvand, løse udfordringer med kalkholdigt vand og nedbringe udgifter til slukningsvand til køretøjerne. Projektet blev belønnet med et flot 12-tal.

Til René Brodersens store glæde forblev projektet ikke ved teorien i opgaven. Ideen er nu blevet realiseret, handleplanen er klar, og projektet forventes at kunne opstartes i første halvdel af 2023. Går projektet som forventet, har René Brodersen sikret lufthavnen en besparelse på knap 12.000 kr. de næste fire år, foruden at spille en vigtig brik i den grønne omstilling.

”For mig handler det ikke bare om kroner og ører. Forløbet har også givet mig viden og idé om, at man ved at gennemføre projektet ville kunne opnå en, hvis ikke økonomisk gevinst, så i hvert fald miljømæssig gevinst. Dette er ikke uvæsentligt, når man tænker på udviklingen og Sønderborgs mål med Projekt Zero omkring det at blive CO2 neutrale”, siger René Brodersen.

Hos Sønderborg Lufthavn er der store udvidelsesplaner, og de planer indbefatter bl.a. en helt ny og moderne terminalbygning. Når den nye lufthavn står klar, er der tænkt klimavenlige løsninger ind. Lufthavnsdirektør Christian Berg har forsikret René Brodersen om, at hans forslag om yderligere tiltag af regnvandsopsamling fra eks. bygningernes tage vil blive taget med i betragtning.

”Ledelsen er heldigvis også meget interesseret i mine ideer om udvidelse af ressourceudnyttelsen. De vil gøre sit for at tænke tagarealer ind, når den nye lufthavn skal bygges. Overfladevand kan vi også opsamle og lede til en tank med noget overløb. Det er jeg altså virkelig stolt af”, siger René Brodersen.