Sønderborg Lufthavn udvikles og fremtidssikres
soenderborg-lufthavn-udvikles-og-fremtidssikres-thumbnail
Nyheder

Sønderborg Lufthavn udvikles og fremtidssikres

Ejerne af Sønderborg Lufthavn har besluttet at investere tilsammen 212 mio. kr. i en omfattende ombygning og renovering for at fremtidssikre lufthavnen. Dermed står Bitten & Mads Clausens Fond og Sønderborg Kommune bag den største investering i Sønderborg Lufthavns historie.

Med investeringen skabes grobund for at lufthavnen kan øge tiltrækningen af operatører og tilbyde bedre forhold for de rejsende. Projektet er del af en større plan, der handler om at udvikle området med fokus på infrastruktur. Ruten mellem Sønderborg og København er i den forbindelse helt central, og der skal derfor fremadrettet etableres en stærk alliance af erhvervsaktører omkring ruten.

Siden 1960’erne har Sønderborg Lufthavn lagt asfalt og terminal til operatører af en fast forbindelse til København. De senere år er også charterflyvninger til forskellige destinationer i Europa kommet til. Men efter mange års virke fremstår lufthavnens bygninger i dag utidssvarende, og derfor har ejerskabet besluttet at bygge om og renovere for 212 mio. kr.

Bestyrelsesformand i Bitten & Mads Clausens Fond, Per Egebæk Have, forklarer om baggrunden for den store investering:

“Områdets virksomheder har brug for en hurtig, effektiv og driftssikker forbindelse til og fra Sønderjylland, for at komme til København og ud i resten af verden. Vigtigheden af den rute bliver kun større som tiden går. Med beslutningen om at investere i en ny terminalbygning og en modernisering af udenomsarealerne, har Fondens bestyrelse startet et projekt, der bidrager til at udvikle infrastrukturen. Vi glæder os til med det afsæt at skabe en bred involvering af erhvervslivet rundt om lufthavnen, så arbejdet kan udvikles og fremtidssikres i et stærkt set-up”.

Borgmester Erik Lauritzen supplerer:

“I Sønderborg Kommune har vi en stærk tradition for at samarbejde på tværs mellem det private og det offentlige, og det har været en grundlæggende præmis for den udvikling, som vi igennem de sidste mange år har set for Sønderborg kommune. Det er samarbejdet om udviklingen af Sønderborg Lufthavn igen et bevis på. Lufthavnen er et trafikalt knudepunkt, som har stor betydning for hele området – i særdeleshed for erhvervslivet, men også for private. Med en ny terminal og andre opdateringer omkring Sønderborg Lufthavn sikrer vi lufthavnens fremtid til glæde og gavn for Sønderborg Kommune og hele Sønderjylland”.

 

Sønderborg Lufthavn bliver bygget om i etaper

Projektet har fået navnet ”Masterplan for Sønderborg Lufthavn” og det har været længe undervejs. Oprindelige visioner gik på at investerer massivt i alt fra ny landingsbane til udvidelse af hele lufthavnens område. Med den foreliggende aftale er det i stedet besluttet at dele projektet op i etaper, og lægge ud med etape 1 og 2, der omfatter en ny terminalbygning i bæredygtige materialer og en generel modernisering af lufthavnens eksisterende arealer. Et projekt der beløber sig til 212 millioner kroner, hvoraf Sønderborg Kommune og Bitten & Mads Clausens Fond indskyder hver 46 mio. kr. til udbygning af lufthavnen, mens Fonden derudover opfører en ny terminalbygning, som bliver udlejet til lufthavnen.

“Da vi udarbejdede de tidlige visioner, var samfundet i vækst. Men efter pandemi, krig og energikrise ser verden anderledes ud, så vi har valgt at tage et skridt ad gangen og indrette os efter den nye virkelighed. Ikke desto mindre er dette en markant investering i en dansk indenrigslufthavn, som vi tror på bliver helt afgørende for Sønderborg og Sønderjylland i fremtiden”, siger Per Egebæk Have.

“Byrådet støtter moderniseringen af Sønderborg Lufthavn, og kommunens bidrag på 46 mio. kr. er resten af en tidligere politisk bevilling, hvor pengene i en årrække har været afsat til at udvikle lufthavnen. Moderniseringen af lufthavnen og bedre faciliteter er essentiel for hele Sønderborg-området, ikke mindst for at sikre kvalificeret arbejdskraft og tiltrækning af nye borgere”, siger borgmester Erik Lauritzen.

Projektet går i gang i 2024 og forventes færdigt i 2027.

 

Sønderborg LufthavnSønderborg LufthavnSønderborg Lufthavn