Handlingsregulativ - Sønderborg Lufthavn
PILOTINFO

Handlingsregulativ

§1

§1 Åbningstider

Åbningstider i henhold til AIP Danmark eller gældende notam

§2

§2 Brændstof

Jet A1

Ved rekvirering af Jet A1 udenfor den publicerede åbningstid, opkræves der et tankningsgebyr på 544,00 kr. Derudover opkræves der åbningsgebyr fra det tidspunkt hvor der efter anmodning åbnes for tankningstjenesten, her henvises til åbningsafgift jf. taksregulativ §7.

§3

§3 Handlingtarif

Stk. 1

DKK 117,50 pr. 1.000 kg. beregnet efter flyets max startvægt
Platformtjeneste (airside)alene: 60% af fuld pris
Passager ekspedition/trafiktjeneste (landside) alene 40% af fuld pris
Minimum handlingspris, 100% DKK 610,00
For luftfartøjer med MTOW 5.000 kg. eller derover opkræves der som minimum en obligatorisk airside handling (70,50 pr. 1.000 kg.) DKK 370,00*
Ved fragtflyvning er der en ekstra afgift pr. lastet/losset 100 kg. DKK 10,00

*Luftfartøjer, der taxier direkte til/fra hangarer, tekniske flyvninger samt skole- og eller øvelsesflyvning er undtaget handlingsafgift.

 

Stk. 2

Handling airside

 • Marshalling af fly ved ankomst og afgang
 • Placering/fjernelse af stopklodser i samarbejde med piloten
 • Placering/fjernelse af sikringspinde, propelstropper og motordæksler
 • Placering/fjernelse af trapper
 • Last- og losning af bagage og fragt

 

Stk. 3

Handling landside

 • Udarbejdelse og distribuering af dokumenter i forbindelse med afgang/ankomst
 •  Ekspedition og vejledning af passagerer ved check-in
 • Videregivelse af bestillinger på brændstof etc.
 • Bagage eftersyn
 • Person eftersyn

 

Stk. 4

Ekstra udstyr og ydelser

Følgende ekstra udstyr samt ekstra ydelser kan rekvireres inden for lufthavnens åbningstid. Priserne er pr. påbegyndt ½ time.

GPU 28 VDC/115 V 90KVA DKK 305,00
Gaffeltruck (2 tons) incl. 1 mand pt 30 min DKK 762,00
Leje af mandskab, pr. time DKK 381,00
Fly vask pr. gang (selv vask) luftfartøjer under 2.000 kg. DKK 75,00

 

Supplerende ydelser

Heater pr. 30 min DKK 457,00
Trappe pr. 30 min DKK 435,00
CAT 6 (inden for publiceret åbningstid*), første time DKK 4.352,00
CAT 6 efterfølgende time DKK 1.469,00
CAT 7 (inden for publiceret åbningstid*), første time DKK 8.704,00
CAT 7 efterfølgende time DKK 2.938,00

*uden for publiceret åbningstid tillægges åbningsafgift CAT 5 jf. takstregulativ §7

 

Landside handling (>48 pax) uden for publiceret åbningstid pr. time (min. 3 timer) DKK 490,00
Landside handling (49-63 pax) uden for publiceret åbningstid pr. time (min. 3 timer) DKK 979,00
§4

§4 De-Icing

Fremkørsel i forbindelse med afisning inden for åbnigstiden* DKK 544,00
Fremkørsel i forbindelse med afisning uden for åbningstiden DKK 3.264,00
Afisning pr. liter type 1 DKK 37,00
Afisning pr. liter type 2 DKK 47,00

* De-icing skal være til ende bragt inden for åbningstiden

§6

§6 Erstatning

Sønderborg Lufthavn er over for kunderne kun ansvarlig for fejl, mangler, driftsforstyrrelser og forsinkelser og lignende ved Sønderborg Lufthavns varer og tjenesteydelser, såfremt Sønderborg Lufthavn har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Sønderborg Lufthavn er uden forpligtelse til at levere og er ikke erstatningsansvarlig for skade som skyldes force majeure eller andre omstændigheder, som er uden for Sønderborg Lufthavns kontrol, uanset om
Sønderborg Lufthavn selv deltager i den pågældende konflikt m.v., eller omstændighederne kun rammer en del af Sønderborg Lufthavns funktioner, herunder på grund af:

 • lovforskrifter og myndighedsforanstaltninger
 • naturkatastrofer, indtruffet eller truende krig, oprør og borgerlige uroligheder
 • strejke, lockout, boykot og blokade
 • sabotage, terror og hærværk, herunder computervirus og hacking
 • svigt i strømforsyning eller telekommunikation, samt nedbrud i eller manglende adgang til IT systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til ovennævnte begivenheder, uanset om det er Sønderborg Lufthavn eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne, samt andre lignende forhold.

Kunden er ikke berettiget til erstatning fra Sønderborg Lufthavn for tabt fortjeneste eller andet indirekte tab.

Dette gælder såvel ved Sønderborg Lufthavns levering af mangelfulde varer og tjenesteydelser, samt ved udebleven eller forsinket levering.

§8

§8 Ansvar

§9

§9 Dispensation

Lufthavnens ledelse kan dispensere fra dette handlingsregulativ.

§10

§10 Gyldighed

Dette regulativ er fastsat af Sønderborg Lufthavn. Regulativet træder i kraft den 01.02.2023, og har gyldighed indtil videre.

Sønderborg Lufthavn

Christian Berg, Lufthavnschef